Toepassing

Dialoog is een waardevolle manier van communiceren en toepasbaar in vele situaties. Een van de toepassingen is in situaties waar stereotype veronderstellingen doorbroken dienen te worden om tot wederzijds begrip en vertrouwen tussen leden van verschillende groepen of groeperingen te komen. Het wederzijds begrip en respect kan de weg vrij maken voor overleg en het oplossen van wrijving en conflict.

Vooral daar waar betrokkenheid en participatie belangrijker zijn dan aansturing van bovenaf is dialoog geschikt. Ook is dialoog effectief in situaties waarbij vele uiteenlopende partijen betrokken zijn. De dialoog kan worden toegepast als er al een conflict is ontstaan, maar ook preventief, ter voorkoming van conflicten. Dialoog kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan een verbeterde cohesie in een wijk of buurt.

Een andere toepassing is een helende dialoogcirkel, waarbij de focus ligt op het uitspreken van persoonlijke ervaringen. Het luisteren naar elkaars ervaringen en vervolgens vertellen vanuit de eigen beleving geeft inzicht, inspiratie en schept verbinding, met jezelf en de ander.

Bij de dialoog wordt grote aandacht en zorg besteed aan de wijze van ontmoeten, aan het creƫren van rust en veiligheid, voordat de inhoud wordt verkend. Veiligheid is de basisvoorwaarde voor zowel de individuele ontwikkeling als de ontwikkeling van de groep als geheel.