Talking stick

Tijdens de dialoog wordt gewerkt met een "spreeksymbool"; de talking stick. De talking stick maakt duidelijk wie de aandacht heeft en wie de tijd heeft zijn/haar verhaal te vertellen.

De talking stick is een traditie van Noord-Amerikaanse indianen, maar veel stammen in Afrika werken er ook nu nog steeds mee. De stok wordt traditioneel ingezet als ondersteuning van een parlementaire procedure, die de waarde van elke spreker erkent. Als een Raad samen wordt geroepen wordt de talking stick als hulpmiddel gebruikt. Met behulp van een talking stick kunnen de raadsleden hun standpunten naar voren brengen zonder onderbroken te worden. Tijdens de raad wordt de talking stick doorgegeven van de ene spreker aan de andere. Alleen wanneer het raadslid de talking stick vasthoudt mag hij spreken. Het wordt een talking stick genoemd, maar het moedigt eigenlijk meer het luisteren aan. De mensen die niet de talking stick vasthouden dienen te luisteren naar de persoon die de talking stick vasthoudt. De aanwezigheid van de talking stick verandert de synergie binnen de groep. De talking sticks van de World Dialogue Foundation zijn in een speciaal ritueel vervaardigd door indianen in Noord-Amerika.