Stichting

World Dialogue Foundation

De World Dialogue Foundation (WDF) is in januari 2006 opgericht.

De World Dialogue Foundation is een stichting die draait op vele vrijwilligers uit met name het bedrijfsleven. De World Dialogue Foundation heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met dialoog.

Uit artikel 2 van de Statuten van de Foundation:

1. De stichting stelt zich ten doel om wereldwijd met behulp van de dialoog van hart tot hart

- mensen tot hun recht te laten komen

- mensen in gelijkwaardigheid en respect met elkaar te laten leven

- conflicten op te lossen en te komen tot duurzame vrede.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door haar facilitators in te zetten in dialoogprojecten in de samenleving en door trainingen te verzorgen in de methodiek van deze dialoog.