Stakeholders

Voor projecten in het maatschappelijke veld maakt de World Dialogue Foundation gebruik van de inzet van zelf opgeleide facilitators. Mensen die tweemaal deel hebben genomen aan de jaarlijkse dialoogtraining van de World Dialogue Foundation komen in aanmerking voor het in ontvangst nemen van een talking stick; zij worden stakeholders genoemd.