Organisatie

Tijdens de conferentie 'Encounter of Worldviews' in november 2002 te Putten ontmoetten meer dan 100 'captains of influence' van over de hele wereld elkaar in een dialoog over de toekomst van onze wereldsamenleving. Bestuurders van grote NGO's, CEO's, generaals, dichters, denkers, schrijvers, rabbi's, imams en priesters traden met elkaar in dialoog. De daar gehanteerde dialoogprincipes waren voor deze conferentie door Marieke de Vrij vrijgegeven en er werd gebruik gemaakt van een talking stick tijdens de dialoogrondes.

Aan het slot van de conferentie werd spontaan een ceremonie geleid door één van de deelnemers, Sioux-chief Phil Lane Jr. Uit deze conferentie kwamen diverse initiatieven voort. Een van de initiatieven was om mede-facilitators en anderen bijeen te brengen om zich door Phil Lane Jr. verder te laten trainen in het faciliteren van de dialoog; de basis voor de World Dialogue Foundation was gelegd.

De organisatie van de World Dialogue Foundation is in handen van een groep van acht mensen die op vrijwillige basis tijd en energie steken in het verspreiden van dialoog.