Inspiratiebronnen

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij is een vrouw met heldere vermogens zoals helderhorendheid, helderziendheid en helderwetendheid. Middels heldere bewoordingen werpt zij licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis.

Marieke de Vrij heeft de gave om in enkele zinnen uit te drukken wat van belang is voor de groep en desgewenst voor individuele personen. Door deze waardevolle inzichten ontstaat snel verdieping, zowel individueel als in de dialoog tussen de deelnemers. Vanuit een grote liefde en respect voor de mens en zijn uniciteit werkt ze daarbij verhelderend, ondersteunend en inzichtgevend.

devrijmare.nl

Phil Lane Jr.

Phil Lane Jr. is de traditionele Chief van de White Swan Dakotas en hij is een internationaal erkend leider in 'human and community development'.

Phil Lane is oprichter van het Four Worlds International Institute for Human and Community Development. Onder zijn leiderschap groeide dit uit tot een wereldwijd vooraanstaand instituut op het gebied van human en community transformation mede door de unieke focus op het belang van cultuur en spiritualiteit in alle dimensies van menselijke en gemeenschapsontwikkeling. Four Worlds International is gericht op het ontwikkelen van duurzame ondernemingen die holistische, politieke, sociale, culturele en spirituele ontwikkeling ondersteunen.

www.fwii.net