Dialooggroep

De dialooggroep is het sturende orgaan van de stichting en kern van de stichting. De leden van deze groep hebben ten opzichte van elkaar een commitment uitgesproken en komen minstens eens kwartaal bijeen voor intervisie. Zij nemen daarbij ook kennis van onderzoek en andere manieren van het voeren van dialoog.

De dialooggroep bestaat uit:

  • Bernhard Holtrop
  • Frans van Weeren
  • Karin Lindeman-Boere
  • Niek Kuizenga
  • Melle Stegeman
  • Willem Jan van den Brink