Dialoog

De World Dialogue Foundation heeft zich tot doel gesteld een platform te zijn voor het ontwikkelen en bundelen van dialooginitiatieven.

Wat is Dialoog?

Dialoog plaatst problemen en mensen naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Het legt daarmee de basis voor communicatie en wederzijds vertrouwen en de mogelijkheid voor het aanpakken van praktische en strategische onderwerpen. Dialoog is daarmee bij uitstek geschikt om mensen van uiteenlopende achtergronden in respect en openheid met elkaar in gesprek te brengen.

Dialoog zorgt er via de persoonlijke ervaring voor dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het gemeenschappelijke vraagstuk én een verbondenheid met elkaar ervaren waardoor constructieve oplossingen mogelijk worden. Onderlinge tegenstellingen, verschillende perspectieven worden gedragen en verdragen, waarmee ruimte ontstaat voor een nieuw gemeenschappelijk perspectief.

Op deze wijze kunnen dialoogsessies onderdeel zijn van een proces waarin alle deelnemers steeds meer de eigen rol in het probleem (h)erkennen. Hierdoor gaan zij ook zien dat zijzelf de oplossing kunnen zijn.

Dialoog is daarmee een goed alternatief voor het werken aan problemen in situaties waarin hiërarchische oplossingen niet (meer) tot resultaat leiden.