Dialoog in de wijk

dialoog, vanuit het hart

Dialoog in de wijk

Onze multiculturele maatschappij kent een grote diversiteit en daarbij de nodige dynamiek. Zo ontstaan regelmatig problemen tussen groepen bewoners van verschillende herkomst of leeftijd. Door uiteenlopende achtergronden herkennen zij zich niet in elkaar en ontstaat een gebrek aan acceptatie. Soms leidt dit tot overlast, onrust of zelfs volledige escalatie. Door dialooginterventie kunnen we deze groepen bij elkaar brengen en weer rust creëren.

Dialooginterventie als bewezen bindmiddel

De World Dialogue Foundation (WDF) heeft een eigen dialooginterventiemodel ontwikkeld dat zich in de praktijk nadrukkelijk bewezen heeft. Via een aantal stappen brengen we rivaliserende groeperingen met elkaar in gesprek. We gebruiken hiervoor de talking stick: alleen degene die de stok vasthoudt heeft het spreekrecht. Hiermee verandert ‘praten over elkaar’ in ‘praten met elkaar’ en ontstaat een veilig klimaat waarin heikele onderwerpen aan de orde kunnen komen.

De dialoog leidt tot meer begrip voor elkaars opvattingen en legt daarmee de basis voor verdere gemeenschapsopbouw. Gemeenschapsontwikkeling gebeurt daar waar mensen uit de gemeenschap zelf hun verantwoordelijkheid oppakken. Dit ontstaat vanuit de dialoog doordat er intensieve aandacht is voor ieders beleving en heling voor het voorliggende traject van de (crisis-) situatie. Onze aanpak is gericht op de overeenkomsten achter de uiterlijke diversiteit van de diverse gemeenschapsgroepen.

Ingrijpen in crisissituaties, of zelfs crisis voorkomen

Meestal beëindigt politie-ingrijpen een crisissituatie. Vervolgens wordt gezocht naar herstel van de sociale samenhang in de wijk of woonomgeving. De WDF kan een crisisinterventieteam vormen dat naast of direct opvolgend aan een politieoptreden wordt ingezet. Maar soms ook vroegtijdig, om escalatie juist te voorkomen. Na de-escalatie wordt vaak d.m.v. train-de-trainer trajecten in de wijk continuïteit geboden, die de duurzaamheid van het resultaat kan ondersteunen.