Dialoog-café

Het dialoog-café is een ontmoetingsplek voor mensen die geïnspireerd zijn door dialoog. Het dialoog-café biedt een mogelijkheid voor het uitwisselen van ideeën, een talking cirkel en inspiratie tot uitbreiding en verdieping van dialoog in werk en samenleving.