Home

Dialoog vormt de meest waardevolle basis voor intermenselijke communicatie!

De World Dialogue Foundation is opgericht als organisatie om dialoog verder te brengen in de wereld. Dit door trainingen te verzorgen en door te faciliteren op plaatsen in de maatschappij waar het erom spant. De World Dialogue Foundation heeft haar vorm en plek gekregen via de praktijk van probleemwijken in Rotterdam, getraind en op weg geholpen door Phil Lane Jr. en geïnspireerd door Marieke de Vrij.

De World Dialogue Foundation heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met dialoog en door middel van projecten dialoog toe te passen in het maatschappelijke veld. Daarnaast is De World Dialogue Foundation een platform gericht op het ontwikkelen en bundelen van dialooginitiatieven.